Teklif & Referanslar

Stabilize Klor ile Dezenfeksiyon

Stabilize Klor ile Dezenfeksiyon

Yüzme havuzu dezenfeksiyonu dünyada ağırlıklı olarak klor ile yapılmaktadır. Hızlı sonuç vermesi ve düşük kullanım maliyeti nedeniyle tercih edilmektedir. Dezenfeksiyonun ilk görevi, havuz kullanıcılarının enfeksiyon riskinden uzak kalabilmeleri için havuz suyu içine taşınmış hastalık yapıcı virüslerin tamamını öldürmektir. Dezenfeksiyonda en çok kullanılan kimyasal sıvı klor ve toz klordur. Dezenfeksiyonun etkinliği bakteri yok edici olarak 30 saniye içinde % 99’unun yok edileceği öngörüsü ile yapılmalıdır. Klor ile dezenfeksiyonun bu yüzdeye ulaşabilmesi bazı faktörlere bağlıdır.

Suyun ısı değeri (26-28 derece doğru su sıcaklığıdır.)
Suyun PH değeri (7,2-7,6 aralığı)
Suyun içinde bulunan klor miktarı (1-3 ppm olmalıdır.)

Klor Ölçülmesi Nasıl Yapılmalıdır :
Havuz suyunun içindeki klor ölçümlemesinin 3 farklı değeri vardır.

 1. Serbest Klor: Organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girmemiş klora denir. Havuz suyunda bulunması gereken serbest klor miktarı (1-3 ppm)
 2. Bağlı Klor: Organik kirletici ile reaksiyona girmiş fakat bunları yok edemeyip kloramin formuna dönüşmüş klora denir. Havuz suyunda kabul edilebilinir maksimum bağlı klor miktarı 0,2 ppm.’dir.
 3. Toplam Klor: Havuz suyu içerisindeki serbest klor ve bağlı klor değerlerinin toplamına denir.

Havuzlarda bulunabilecek inorganik ve organik kirleticileri yok etmek için serbest klor miktarı ve bağlı klor miktarının bilinmesi gereklidir. Bu yüzden ortotolidin (test sıvısı) ile yapılan ve sadece toplam klor değerini ölçebildiğimiz testlerin bize yararı olmayacaktır. Klor ölçümünü sağlıklı yapabilmemiz için DPD1 (test tableti) ve DPD3 (test tableti) tabletleri kullanılarak ölçümleme yapılması gerekmektedir.

Havuz Suyunda Klor ile Şoklama Nasıl Yapılır:

Havuz suyu şoklamasını gerektiren sebepler;

 1. Havuzun ilk dolumunda,
 2. Havuz suyunda oluşan;
  1. Yosun oluşumu
  2. Havuz suyundaki bulanıklık
  3. Havuz suyundaki demir
  4. Havuz suyundaki mangan
  5. Bağlı klor değerinin yüksek çıkması

Klor şoklamasında kullanılacak klorun içeriğinin ve cinsinin önemi yoktur. Önemli olan pH değeri doğru olan havuz suyuna uygulanmasıdır. Bu uygulamada günlük klor miktarının en az 4 katı oranında klor kullanılması ile başarılı bir şoklama gerçekleştirilir.

Bağlı Klor Yüksekliği Durumunda Yapılacak Şok Klorlama:

Havuz suyunun ölçümler sonucu bağlı klor değerinin yüksek çıkması (0.2 ppm. üstü) durumunda yapılacak olan klorlamada kullanılacak klor miktarını bağlı klor değerinin 10 katını hesaplayarak belirleyebiliriz.

 • Diklor Granül – Diklor Srabilize Granül Dezenfektan (%55 klor içerir)
 • Triklor Pudra – Triklor Stabilize Toz Dezenfektan (%90 klor içerir)
 • Triklor Granül – Triklor Stabilize Granül Dezenfektan (%90 klor içerir)