Teklif & Referanslar

Önemli Notlar

Havuz kimyasallarını kullanırken dikkat edilmesi gereken konular:

  • Test kitlerinin tabletlerinin son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi,
  • Test kitlerinin orijinal tabletlerinin kullanılması,
  • Havuz suyu test edilirken numune suyun su yüzeyinden 30-40 cm derinlikten ve havuz duvarından 15-20 cm açıktan alınması,
  • Numune suyun çok bekletilmeden tabletlerin konulması ve mümkünse arkasına beyaz bir fon konularak değerlerin okunması,
  • Şoklama yapılmışsa hemen ardından ölçüm yapılmaması ve en son kimyasal kullanımından 4 saat sonra ölçüm yapılması,
  • Havuz kimyasallarının hiçbirine direkt elle temas edilmemesi,  mümkünse eldiven kullanılması,
  • Havuz kimyasallarının göze ve deriye direkt temas halinde bolca su ile bölgenin yıkanması,
  • Test kiti kabının kullanım sonrası iyice yıkanması ve tabletlerin serin,  kuru ve ışık almayan ortamlarda saklanması,
  • Havuz kimyasallarının çocuklarda uzak ve kilit altında tutulması gerekmektedir.